Monthly Archive for April, 2004

THE PRICKLY

Once upon a time an old married couple lived in love and happiness, but they did not have any children until one day the old man found a small hedgehog in cabbages. So the fairy-tale about the endless power of love and faith begins, the fairy-tale about the Prickly.

INSOMNIA

She comes at night, quiet as a cat, to take his sleep away until he feeds her. All she needs is milk brought by him somewhere between sleep and reality. Her name is Insomnia.
LIAA
2016. gada 6. maijā Filmu studija RIJA ir noslēgusi līgumu
nr. SKV-L-2016/232 ar Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrusadarbību programmā "Izauksme un nodarbinātība" ar
mērķi "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un
pakalpojumu eksporta proporciju" pasākuma "Starptautiskās
konkurētspējas veicināšanas" ietvaros.