Monthly Archive for May, 2009

THE MAN WITH 150 000 USD PRIZE ON HIS HEAD

A portrait of Lars Vilks, who is the State Secretary of LADONIA, a sculptor and scandal-maker as a form of art and a professor of art theory. He is the only Swede and also the only Latvian with a price of $ 150 000 on his head. But maybe he is underpriced. A look at Ladonia and the nemesis of Swedish officialdom Lars Vilks.
LIAA
2016. gada 6. maijā Filmu studija RIJA ir noslēgusi līgumu
nr. SKV-L-2016/232 ar Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrusadarbību programmā "Izauksme un nodarbinātība" ar
mērķi "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un
pakalpojumu eksporta proporciju" pasākuma "Starptautiskās
konkurētspējas veicināšanas" ietvaros.