Studija RIJA Cartoon Movie

LIAA atbalstītā studijas RIJA projekta ietvaros šodien uz Lionu devies studijas parstāvis, lai šajā svarīgajā animācijas industrijas pasākumā Cartoon Movie prezentētu RIJĀ topošo kopprodukcijas animācijas filmu “Lote un Mēness akmens noslēpums”. Šajā trīs dienu ilgajā pasākumā animācijas studijas no dažādām pasaules malām piedāvā savus jaunākos projektus (kas tikuši speciāli atlasīti šim pasākumam) dažādu valstu televīzijas pārstāvjiem un izplatīšanas kompānijām.

Studija RIJA Cartoon Movie

LIAA
2016. gada 6. maijā Filmu studija RIJA ir noslēgusi līgumu
nr. SKV-L-2016/232 ar Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrusadarbību programmā "Izauksme un nodarbinātība" ar
mērķi "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un
pakalpojumu eksporta proporciju" pasākuma "Starptautiskās
konkurētspējas veicināšanas" ietvaros.