Monthly Archive for February, 2011

Page 2 of 2

FOR ALL MY LIFE

Life of a modern Gypsy community (about 100 people) living in a small town of Sabile. In spite of the state programme aimed at the integration of Gypsy kids into the social life, the community’s life is still completely different from the life of the rest of the people.LIAA
2016. gada 6. maijā Filmu studija RIJA ir noslēgusi līgumu
nr. SKV-L-2016/232 ar Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrusadarbību programmā "Izauksme un nodarbinātība" ar
mērķi "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un
pakalpojumu eksporta proporciju" pasākuma "Starptautiskās
konkurētspējas veicināšanas" ietvaros.