Production

Our main goal is to collaborate with world’s most professional studios through the production of artistically significant films.

In 2002, Latvia became the 27th state to join “Eurimage,” the Council of Europe Funds for the co-production, distribution and screening of European cinematic work and in the last 20 years we’ve successfully established our activities as being oriented for International cooperation.


LIAA
2016. gada 6. maijā Filmu studija RIJA ir noslēgusi līgumu
nr. SKV-L-2016/232 ar Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrusadarbību programmā "Izauksme un nodarbinātība" ar
mērķi "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un
pakalpojumu eksporta proporciju" pasākuma "Starptautiskās
konkurētspējas veicināšanas" ietvaros.